Huis- en omgangsregels

Huisregels
 
-niet rennen in de gangen
-zitten tijden het eten en drinken
-geen hoofddeksels op in de klas
-niet gillen en roepen in de school
-niet eten en/of drinken bij de computers (dus ook niet in het ICT-lokaal)
-op tijd op school en op afspraken binnen de school aanwezig zijn
-lokalen en alle andere ruimten netjes houden
-niet snoepen op school (ook geen kauwgom)
-verantwoording dragen voor de schoolmaterialen, zuinig en voorzichting ermee om gaan 
-op school wordt Nederlands gesproken

Omgangsregels

Respect
-elkaar respecteren, een ander niet kwetsen, niet schelden, geen onaardige opmerkingen maken
-kinderen spreken de leerkrachten aan met juf/meester (met de voornaam er achter)
-luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken
-toon belangstelling voor de ander
 -bespreek problemen eerst met de direct betrokkene en niet eerst met anderen
-kom niet aan een ander (fysiek) wanneer de ander dat niet wil
-lach elkaar niet uit
-groet elkaar
-kijk elkaar aan tijdens een gesprek

Vertrouwen
-vertrouw op de positieve intenties van de ander

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.