Regels

Om een optimaal leerklimaat te creëren is het van groot belang dat ieder kind zich op de Vijver veilig voelt en met veel plezier naar school gaat. Wij streven daarom ook naar een gezellige, open en duidelijke sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt en respect voor de ander de basis vormt. Een voorwaarde om deze goede sfeer te behouden, is dat kinderen goed met elkaar en met volwassenen leren omgaan. Kinderen leren de gangbare normen en waarden hanteren, maar ook moeten zij zich houden aan de school– en klassenregels.

–  alle kinderen moeten de leerkracht een hand geven bij binnenkomst
– alle kinderen moeten de leerkracht een hand geven als zij naar huis gaan
– niet rennen in de gangen
– zitten tijdens het eten en drinken
– geen petten op in de klas
– niet gillen en roepen in de school
– op tijd op school en op afspraken binnen de school aanwezig zijn
– lokalen en alle andere ruimten netjes houden
– niet snoepen op school (ook geen kauwgom)
– verantwoordelijkheid dragen voor de schoolmaterialen; zuinig en voorzichtig
– het gebruik van mobiele telefoons is voor de leerlingen op school verboden
– elkaar respecteren, een ander niet kwetsen, niet schelden en geen onaardige opmerkingen maken
– luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken
– toon belangstelling voor de ander
– bespreek problemen eerst met de direct betrokkene en niet eerst met de anderen
– kom niet aan een ander (fysiek) wanneer de ander dat niet wil
– groet elkaar 
– kijk elkaar aan tijdens een gesprek 
– vertrouw op de positieve intenties van de ander!  

De schoolregels worden regelmatig met de kinderen besproken. De schoolregels gelden ook voor de ouders, evt. bezoekers en de leerkrachten. In het geval van agressie of onrechtmatig handelen volgt direct aangifte bij politie en onmiddellijke verwijdering van onze school.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.