Mijnschoolinfo

Op Mijnschoolinfo heeft u (als ouders en/of verzorgers) altijd toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind/kinderen betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Mijnschoolinfo. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.