De Kinderraad

Wij zijn trots op onze democratisch gekozen Kinderraad. Aan het eind van ieder schooljaar kiezen de kinderen uit de groepen 4 t/m 7 de nieuwe Kinderraadsleden. Na de verkiezingsweek wordt bekend gemaakt welke bovenbouwleerlingen de nieuwe Kinderraadsleden worden. 

Zij mogen gedurende een schooljaar meedenken over een aantal zaken, hun mening daarover vormen en dit standpunt kenbaar maken. Ze doen dit in een gestructureerde vorm en onder leiding van een leerkracht. De Kinderraadsleden zullen via regelmatig overleg met hun groep de standpunten, ideeën en voorstellen verzamelen en deze in de Kinderraad bespreken. Onderwerpen die worden besproken, kunnen door het Kinderraadslid (ook namens de groep) of de leerkracht ingebracht worden. De genomen besluiten worden vervolgens weer via de Kinderraadsleden naar de groepen teruggekoppeld.

Reacties zijn gesloten.