Mijnschoolinfo

Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Mijnschoolinfo ontzorgt de school omdat bepaalde administratieve- en communicatieprocessen worden vervangen door het MSI workflow systeem. Dat levert tal van voordelen op.

Communicatie en informatievoorziening
Voor u als ouders en/of verzorgers betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat u een actieve rol kunt spelen in de planning van bepaalde schoolprocessen. Even een adres op zoeken van een klasgenoot van uw kind uit de groep? Even kijken hoe laat de schoolavond begint? Even melden dat er een tandartsbezoek is over twee weken. Even kijken welke schoolactiviteiten zijn gepland in de week voor de zomervakantie? Even aangeven bij het oudergesprek waar u het als ouder /verzorger over wilt hebben. Het kan allemaal via Mijnschoolinfo.

Nieuws en planning

Op Mijnschoolinfo heeft u (als ouders en/of verzorgers) altijd toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind/kinderen betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender. Ook de nieuwsbrief van de school wordt via Mijnschoolinfo verstuurd. Daarnaast heeft elke groep zijn eigen groepspagina waar de juffen en meesters met u kunnen communiceren over zaken als toetsen, huiswerk, doelen et cetera. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.